For å endra tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Kvifor Opero?

Me er stolte av å vera ei bedrift som skil seg ut i mengda, og har som målsetnad å ta neste steg saman med våre medarbeidarar. 

 


Kunde

Kva kan me gjera for deg?

 

Få bedrifter kan vise til eit slikt spenn i produkt og tenester som Opero. Hos oss finn du harde metall, gode smakar, mjuke verdiar, og medarbeidarar på veg mot nye mål.

 

Du har kanskje ulike spørsmål knytt til våre produkt og tenester. Ein god del info om dette finn du her på nettstaden vår. Andre ting informerer og fortel me gjerne om. Ta direkte kontakt med oss så finn me løysingar knytt til dine behov.

 

 

Jobbsøkar

Er du klar for nye oppgåver?

 

I Opero får du høve til å utfordre deg sjølv på nye områder. Du får høve til å lære nye ting som styrker dine moglegheiter i arbeidslivet. Det er vårt ønske at du du vil finna deg til rette og trivast ved bedrifta i den perioden du er hos oss.

 

Under ressurssenter kan du lese meir om vårt tilbod til deg som jobbsøkar.

 

 

NAV-tilsett

Opero er ei inkluderande arbeidslivsverksemd lokalisert på Heiane på Stord. Rekruttering til verksemda og formidling til anna arbeid skjer i nært samarbeid med NAV. Me har sjølv hovudansvaret for formidling av eigne tilsette. 

 

 

Du er velkomen til å ta direkte kontakt med ein av våre rettleiarar for meir informasjon.

Meir info