For å endra tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Om oss

Vår visjon

"Felles løft, eitt mål!" 

 

Målsettinga for bedrifta er å utvikla og gje yrkesmessige tilbod med siktemål om å føra arbeidstakarar attende til, eller inn i, ordinært arbeid. Bedrifta gjev og tilbod om utprøving og avklåring av personar med tanke på framtidig val av arbeid/utdanning.

 

Rekruttering til bedrifta og formidling til anna arbeid skjer i samarbeid med NAV. Bedrifta har sjølv hovudansvaret for formidling av eigne tilsette.

 

Vår kompetanse

Me har tilsette med kompetanse innanfor bedriftsøkonomi, lærarfag, pedagogikk, sosialhøgskule, arbeidsleiarskule, data, kokkefag og psykiatri. Våre tilsette har lang erfaring innanfor vegleiing, opplæring, oppfølging, HMS og prosjektarbeid.

  

Styret

Styreleiar Arnulf Ingvaldsen
Nestleiar Benthe Bondhus
Styremedlem Svein Lunde
Styremedlem Siren Eldøy Hinderaker
Styremedlem Geir Ove Sele
Styremedlem tilsette Sissel Kristine Gravdal
   
Vararepresentantar  
1. varamedlem Torstein Aarthun
2. varamedlem Else Berit Helle
3. varamedlem Vibecke Beyer
Vararepresentant - tilsette Berit Johannessen