For å endra tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Utleige Personell

Kva kan me gjera for deg?

Opero leiger ut arbeidskraft til hovudverksemdsområda industri og kantinedrift, men også til fleire andre bransjar.

 

Utleige skjer ved at aktuelle personar vert leigd ut på midlertidig kontrakt. Me har arbeidsgjevaransvaret i utleigetida og betaler lønn i samsvar med den einskilde sin lønnsavtale. I tillegg har me ansvar for systematisk oppfølging under utleigeperioden i samarbeid med innleigeverksemda.

 

Innleigeverksemda er ansvarleg for introduksjon og arbeidsleiing og betaler ein avtalt leigepris pr. time til Opero. Ein kan gjere avtale om både korttids- og langtidsutleige.

 

Kontaktperson
  • Randi Leth Iversen
    Avdelingsleiar jobb og kompetanse / Nestleiar

Produktområder