For å endra tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Barnehage

I 2005 opna me Ås barnehage. Her er det plass til ca 80 - 90 born i alderen 0 - 6 år. Me har 21 fast tilsette. Ved gjennomføring av arbeidspraksis får den enkelte ein "fadder". Denne «fadderen» har som oppgåve å vera ein ressurs og støtte i kvardagen. Ein tileignar seg reell arbeidspraksis. 

 

Sidan me har den fordelen at me er ei arbeid og inkluderingsbedrift er me fleire vaksne per barn enn andre barnehagar. Den ekstra vaksne er ein god ressurs å ha på gruppa; eit ekstra fang å sitja på eller ei ekstra hand å halde i når ein er på tur.

 

Kontaktperson
  • Aud Jorunn Vedøy
    Styrar Ås Barnehage
Meir info

Arbeidsmuligheter