For å endra tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Mekanisk

Avdelinga omfattar produksjon av stål- og aluminiumsprodukt til industri, havbruk, miljø og avfallshandsaming. Me har som målsetjing å kunna tilpassa våre tenester innan mekanisk etter den einskilde kunde sitt behov.

Mekanisk avdeling har 30 personar i arbeid, og har som mål å til ei kvar tid ha rundt 10 sertifiserte sveisarar. Me er godkjende som læreverksemd innan faga plate og sveis. Andel produksjon i aluminium har dei seinare åra vore sterkt aukande.

 

Mekanisk avdeling disponerer eit produksjonsareal på 1200m² og har 6 tonns krankapasitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me utfører tenester innan fylgjande område:

 • Klypping, valsing og knekking av plater i stål
  og aluminium.
 • Bøying av røyr.
 • Saging av profiler og røyr i stål og aluminium.
 • Platearbeid, samanstilling av element i stål og aluminium.
 • Sveising (TIG og MIG/MAG) i stål og aluminium.
 • Produksjon av trapper og rekkverk.
 • Diverse trearbeid.

 

 

Eigne produkt:

 • Rekkverk og leiderar til havbruksnæringa.
 • Containarar og miljøbehaldarar for avfallshandsaming.
 • Trapper og gangbanar i stål og aluminium.

 

 

Kontaktperson
 • Svein Ove Vatna
  Avdelingsleiar Mekanisk

Arbeidsmuligheter