For å endra tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Utleige

Kva kan me gjera for deg?

For å kunne gi eit breiare tilbod, leiger Opero ut arbeidskraft. I avtalen får tilsette opplæring utanfor bedrifta, medan kundane får stetta  behov for arbeidskraft. Opero har ansvar for oppfølging i utleigeperioden.


Rekruttering til dette område kan skje frå andre avdelingar i Opero eller direkte frå NAV. Eit stort fleirtal av dei som har vore på utleige er no i fast arbeid.


Det er stor spredning i yrkestypane: kontorassistent, butikkmedarbeidar, catering, vaktmeisterassistent, lagermedarbeidar, medhjelpar på transportbilar o.l., samt dei tradisjonelle mekaniske faga me har i Opero.

Kontaktperson
  • Randi Leth Iversen
    Avdelingsleiar jobb og kompetanse / Nestleiar

Arbeidsmuligheter