Jobb med oss!

Når du kjem til oss

Vert du ønska velkomen av din jobbkonsulent.  Du får informasjon om verksemda, kva me gjer og kva me tilbyr. I fyrste samtale avtalar me prosessen vidare, og skreddarsyr individuelle ønskjer og behov.

Opero tilbyr følgjande tiltak:

 • Avklaring
 • Arbeidsførebuande trening (AFT)
 • Arbeidsretta rehabilitering (ARR)
 • Oppfølging sjukemeldte
 • Oppfølging innvandrarar

Me har fokus på arbeid og utdanning som inneheld aktivitetar som:

 • Oppfølging og rettleiing
 • Jobbsøkaraktivitetar (CV, jobbsøknad, intervjutrening, finne ledige stillingar m.m.)
 • Arbeidstrening
 • Karriererettleiing
 • Ernæring og livsstil
 • «Tankevirus»
 • Dataopplæring
 • Norskopplæring for framandspråklege

Arbeidstrening

Me tilbyr arbeidstrening innan ei rekkje kategoriar
53 40 24 00
918 27 760
info@opero.no
Ringvegen 14, 5412 Stord 
Ringvegen 14, 5412 Stord

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest