Barnehageplassar

Barnehageplassar

Godt rusta for framtida

Opero sin eigen barnehage er Ås barnehage.

Her ynskjer me at borna skal bli godt rusta for framtida gjennom å møta støtte i utfordringar slik at ein får tru på seg sjølv, lærer å ha respekt og omsorg for andre, og dermed opparbeida seg ein god sosial kompetanse.

Me har eit spennande nærmiljø med mange moglegheiter for utfordringar og kjekke aktivitetar.

Sjå meir på aasbarnehage.no

Ingen kontaktperson funnet

53 40 24 00
918 27 760
info@opero.no
Ringvegen 14, 5412 Stord 
Ringvegen 14, 5412 Stord

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest

53 40 24 00
918 27 760
info@opero.no
Ringvegen 14, 5412 Stord 
Ringvegen 14, 5412 Stord

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest