Catering og møtemat

Når smaken tel

Frå våre catering-avdeling tilbyr me levering av mat til verksemder og privatpersonar. 

Du kan bestille nylaga mat frå vår catering-avdeling til møter, kurs, konferansar, eller som privatperson. Me tilbyr utkøyring.

Kontakt oss gjerne om du har spesielle ønske – det kan godt vera at me kan hjelpa deg. Maten vår held høg kvalitet og prisane er absolutt konkurransedyktige.

Me tilbyr også kantinedrift til bedrifter som ønsker det.

Astrid Halland

Avdelingsleiar Catering/Kantine
53003350
92628866
catering@opero.no
53 40 24 00
918 27 760
info@opero.no
Postboks 714, 5404 Stord
Ringvegen 14, 5412 Stord

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest