Stål og aluminium

Det du treng – når du treng det

I vår mekaniske avdeling produserer me blant anna stål- og aluminiumsprodukt til industri, havbruk, anleggsnæringa, miljø og avfallshandsaming og privatkundar. Me tilpassar våre tenester innan mekaniske produkt etter kvar kunde sitt behov.

Me er konkurransedyktige på pris og kvalitet.

Me utfører tenester innan fylgjande område:

 • Klypping, valsing og knekking av plater i stål og aluminium.
 • CNC_styrt plasma brenning
 • Bøying av røyr.
 • Saging av profiler og røyr i stål og aluminium.
 • Platearbeid, samanstilling av element i stål og aluminium.
 • Sveising (TIG og MIG/MAG) i stål og aluminium (med sertifikat).
 • Produksjon av trapper og rekkverk.
 • Enkel maskinering i fres og dreiebenk.
 • Transport-tenester.
 • Bistår kundar med tekniske løysingar.
 • Diverse trearbeid.
 • Sal av alle typar stål.

Ta kontakt med oss for å sjå kva me kan hjelpe deg med!

Svein Ove Vatna

Avdelingsleiar Mekanisk
41545857
svein@opero.no
53 40 24 00
918 27 760
info@opero.no
Ringvegen 14, 5412 Stord 
Ringvegen 14, 5412 Stord

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest