Ledige Barnehageplasser
frå 15.08.2024

  • Me har skjerma småbarnsgrupper
  • God vaksentettleik
  • Eigen kokk
  • Varme måltid fire dagar i veka
  • Flott nærmiljø med leirplass og fine turmoglegheiter

Me har ledige barnehageplassar frå 15.08.2024.

Om de ønskjer omvisning i barnehagen, ta kontakt på telefon 53 40 24 30