Felles løft – eitt mål!

Saman får me folk i arbeid

Samfunnsansvar

Å få folk tilbake i arbeid har vore ei viktig oppgåve for Opero sidan oppstarten i 1978.

Godt rusta for framtida!

Besøk aasbarnehage.no
53 40 24 00
918 27 760
info@opero.no
Ringvegen 14, 5412 Stord 
Ringvegen 14, 5412 Stord

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest