Jobb og Kompetanse

Gjennom tett samarbeid med NAV tilbyr me arbeidsretta tenester
der målet er å styrke og gi menneske moglegheit  for arbeid og utdanning.

Kven er me?

Opero - Jobb og Kompetanse - leverer arbeidsretta tenester,
der arbeidstrening, opplæring og kursing vert gitt basert kandidatane
sine ønskjer og ressursar.

Bedrifta har kontakt med ulike bransjar, store og små bedrifter
som kan gi auka kompetanse og moglegheit for arbeid.

Nyheter

Ås Barnehage

Ledige Barnehageplasser frå 15.08.2024 Me har ledige barnehageplassar frå 15.08.2024. Om de ønskjer omvisning i barnehagen, ta kontakt på telefon 53 40 24 30

Les meir »