For Arbeidsgjevar

Gjennom tett samarbeid med NAV tilbyr me arbeidsretta tenester
der målet er å styrke og gi menneske moglegheit  for arbeid og utdanning.

Har du som arbeidsgjevar behov
for å rekruttere nye medarbeidarar?

Opero har i mange år hatt kontakt med arbeidsgjevarar i Sunnhordland som har rekruttert via vår bedrift.
Me ønske fleire arbeidsgjevarar som kan bidra til at dei som står utanfor arbeidslivet får ein ny moglegheit
 

Jobbsøkarane i vår bedrift får Karriererettleiing, karrierekompetanse, kurs og oppfølging hjå oss.
Dette gir oss eit godt grunnlag for å finne god jobbmatch for den enkelte kandidat.
Kandidatane ønske å presentere seg for arbeidsgjevarar som har eit bemanningsbehov. 
 

Våre jobbkonsulentar har god kunnskap om krav og forventningar i arbeidslivet,
og kan bidra med tett og profesjonell oppfølging både for jobbsøkar og bedrift. 
 

Ønske di bedrift meir informasjon kring eit slikt samarbeid,
ta gjerne ein uforpliktande prat med ein av våre jobbkonsulentar. 
 

Bedriftsbesøk

3D printing Filmade AS