Personvernerklæring

Informasjonsplikt

Frå mai 2018 er det eit krav om informasjonsplikt ved innsamling av opplysningar
frå personar som registrerar seg på nett (ref. Personopplysningslova § 19).

Denne erklæringa inneheld informasjon om kva opplysningar
me hentar inn og korleis dei vert behandla (ref. Personopplysningslova § 18 1. ledd).

Opero AS, ved dagleg leiar, er behandlingsansvarleg for
verksemda si behandling av personopplysningar.

På denne nettstaden vert det samla inn persondata gjennom følgjande verktøy:

  • Google Analytics (besøksanalyse og statistikk)
  • Google Web Fonts (besøksdata)
  • Youtube/Vimeo (besøksdata, visningsdata)


Kva er ein «cookie»?

Ein cookie – på godt norsk kalla «informasjonskapsel» – er ein teknologi nytta av dei fleste nettstader. Det er ein liten tekstfil som vert lagra på din enhet, og kan inneholde forskjellig informasjon om din bruk av nettstaden. Til dømes kan den hugse pålogginga di, kva innstillingar du har aktivert på nettstaden, kva sider du besøker på nettstaden vår, kva lenkjer du trykker på og liknande.

Generelt

Selskapa Byrået Design & Profilering AS og PRO ISP AS har tilgang til
personopplysningar lagra på vår tenar gjennom drift, utvikling og vedlikehald av nettstaden.
Personopplysningane som vert lagra på nett-tenaren vår er dekka av same tryggleikstiltak som resten av nettstaden.

For spørsmål eller ved ønskje om innsyn,
retting eller sletting, ta kontakt med:

Birte Nilsen
Dagleg leiar, Opero
+47 918 27 760
birte.nilsen@opero.no

Besøksanalyse og statistikk

Google Analytics er eit verktøy for å analysere trafikken på nettstaden vår, levert av Google Inc («Google»). Verktøyet nyttar cookies for å analysere korleis brukaren nyttar nettstaden vår. Denne informasjonen vert lagra på Google sine tenarar i USA. Google lagar rapportar basert på denne informasjonen, og nyttar den til å vurdere bruken av nettstaden. Informasjonen kan bli delt med tredjepartar dersom det er kravd ved lov, eller i tilfeller der tredjepartar behandlar informasjon på vegne av Google.

IP-adresser samla inn av Google Analytics er anonymiserte, og kan ikkje sporast tilbake til brukaren. Les meir om korleis Google handterer data her: https://policies.google.com/privacy Selskapet Byrået Design & Profilering AS har tilgang til våre Google Analytics-data gjennom drift og utvikling av nettstaden.

Google Web Fonts

For å sikre ei lik visning av fontar på alle enhetar, nyttar denne nettstaden fontar tilpassa for nettbruk levert frå Google. Når du opnar ei side hos oss, vil nettlesaren din laste inn fontane du treng for å vise sida skikkeleg til mellomlagringa di. For å kunne gjere dette må nettlesaren din etablere ein kontakt med Google sine tenarar. Gjennom dette vil Google få beskjed om at di IP-adresse har besøkt vår nettstad. Dette er ikkje informasjon som me har tilgang til. Me nyttar Google Web Fonts for å sørge for ei lik visning av teksten på sida vår, i tillegg til estetiske årsakar. Dersom nettlesaren din ikkje støtter nett-fontar, så vert ein standard-font frå enheten din nytta av nettlesaren din.
Les meir om Google Web Font sin handtering av data her:
https://developers.google.com/fonts/faq
Og korleis Google generelt handterer data her: https://policies.google.com/privacy


Videovisning

Me nyttar Youtube/Vimeo for å vise filmar på nettstaden vår. Desse hentar inn informasjon som IP-adressa di, kva nettlesar du nyttar, teknisk informasjon om enheten din og kva tidspunkt du besøker sida. Informasjon samla inn av Youtube/Vimeo vert lagra på Google/Vimeo sine tenarar i USA, og me har ikkje tilgang til desse.

Les meir om korleis Vimeo handterer data her: https://vimeo.com/privacy
Les meir om korleis Youtube handterer data her: https://policies.google.com/privacy