Mekanisk

Mel leverer tjenester i carbon stål, aluminium og rustfritt stål til ulike bedrifter i regionen,
og er ei godkjent opplæringsbedrift som føl opp lærlingar i plate og sveisefaget.

Me utfører tenester innan fylgjande område:

Det du treng – når du treng det

I vår mekaniske avdeling produserer me blant anna stål- og aluminiumsprodukt til
industri, havbruk, anleggsnæringa, miljø og avfallshandsaming og privatkundar. Me tilpassar våre tenester innan mekaniske produkt etter kvar kunde sitt behov. Me er konkurransedyktige på pris og kvalitet.

Opero er ei godkjent opplærings bedrift som tar inn lærlingar i plate og sveisefaget. Me leverer tenester til mange ulike bedrifter i regionen. Dette medfører stor variasjon i arbeidsoppgaver og gir eit godt grunnlag for å gå opp til fagprøve og ein karriere innan industri fag.

Nyheter

Ås Barnehage

Ledige Barnehageplasser frå 15.08.2024 Me har ledige barnehageplassar frå 15.08.2024. Om de ønskjer omvisning i barnehagen, ta kontakt på telefon 53 40 24 30

Les meir »