Sal av stål

Me sel alle typer stål til bygg- og industriprosjekt.

Døme på prosjekt / tenester fra mekanisk avdeling

Sjå gjennom vårt bildegalleri for inspirasjon og innsyn i nokre av prosjekta
og tenestene til vår mekaniske avdeling. Her finn du illustrasjonar av vårt
mangfaldige arbeid innan ulike prosjekt og løysingar.