Opero – ei arbeid og inkluderingsbedrift​
Gjennom tett samarbeid med NAV tilbyr me arbeidsretta tenester der målet er å styrke og gi menneske moglegheit for arbeid og utdanning.
Kontakt oss
Catering
Adresse for besøk/henting av catering er
Lønningsåsen 2, 5417 Stord
Til catering
Opero – ei arbeid og inkluderings-
bedrift​
Gjennom tett samarbeid med NAV tilbyr me arbeidsretta tenester der målet er å styrke og gi menneske moglegheit for arbeid og utdanning.
Kontakt oss
Catering
Adresse for besøk/henting av catering er Lønningsåsen 2, 5417 Stord
Til catering
Opero – ei arbeid og inkluderingsbedrift​

Gjennom tett samarbeid med NAV tilbyr me arbeidsretta tenester der målet er å styrke og gi menneske moglegheit for arbeid og utdanning.
Kontakt oss
Catering
Adresse for besøk/henting av catering er Lønningsåsen 2, 5417 Stord
Til catering

Nyheter

Ås Barnehage

Ledige Barnehageplasser frå 15.08.2024 Me har ledige barnehageplassar frå 15.08.2024. Om de ønskjer omvisning i barnehagen, ta kontakt på telefon 53 40 24 30

Read More »

Kven er Opero?

Opero leverer arbeidsretta tenester, der arbeidstrening, opplæring
og kursing vert gitt basert kandidatane sine ønskjer og ressursar.

Bedrifta har kontakt med ulike bransjar, store og små bedrifter
som kan gi auka kompetanse og moglegheit for arbeid.

Me tilbyr arbeidstrening i desse sektorar:

I tillegg tilbyr me eit variert utval av tenester og produkt.

Saman arbeider me for din suksess.

Arbeidsførebuande trening (AFT) • Avklaring • Arbeidsretta rehabilitering (ARR) • Arbeidspraksis • Karriererettleiing • Ekspertbistand/Oppfølging sjukemeldte • Arbeidslivskunneskap • Arbeidstrening • Tankevirus • Stressmeistring/kognitiv arbeidslivsterapi • Trening

For Arbeidsgjevar

Har du som arbeidsgjevar behov for å rekruttere nye medarbeidarar?
Me ønske fleire arbeidsgjevarar som kan bidra til at dei som står utanfor arbeidslivet får ein ny moglegheit.

Jobbsøkarane i vår bedrift får karriererettleiing, karrierekompetanse, kurs og oppfølging hjå oss.

Ønske di bedrift meir informasjon kring eit slikt samarbeid,
ta gjerne ein uforpliktande prat med ein av våre jobbkonsulentar.