ASIAS – Asperger i Arbeid og Studiar

Nytt digitalt kartleggingsverktøy som har til mål å kartlegge styrkar og få fram individuelle behov for tilrettelegging i skule, arbeid og studiar. Kartlegginga skal bidra til å legge grunnlag for gode og tilpassa val av utdanning og arbeid, samt oppnå mål om god jobbmatch.

Ås Barnehage

Ledige Barnehageplasser frå 15.08.2024 Me har ledige barnehageplassar frå 15.08.2024. Om de ønskjer omvisning i barnehagen, ta kontakt på telefon 53 40 24 30